III Bieg na Brzankę 2017


Bieg odbędzie się 18 czerwca 2017 (niedziela).
Dziękujemy za zainteresowanie. Do zobaczenia za rok!


Regulamin biegu 2017(pdf)
Opis trasy ze zdjęciami i mapką (pdf 8 MB)
Trasa do GPS (GPX 70 kB)
Mapa Pasma Brzanki na telefon aplikacja TrekBuddy
Oświadczenie rodzica zawodnika niepełnoletniego (PDF 54 kB)
Oświadczenie zawodnika (PDF 54 kB)

Wypełniając formularz rejestracyjny deklarujemy podpisanie następującego oświadczenia podczas odbioru numeru startowego.

Oświadczam, że:
- Zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jestem zdolny/a do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Organizatora zawodów.
- Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
- Podane dane są prawdziwe i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

Zapraszamy do rejestracji. Przypominamy, że mamy tylko 100 miejsc (90 +10 pula organizatora). Decyduje kolejność wypełnionych na stronie i opłaconych zgłoszeń.

Opłata rejestracyjna 10 zł (nie podlega zwrotowi). Innych opłat nie przewidujemy.
Numer rachunku:10 8589 0006 0120 0000 0693 0001 (BSR Kraków o/Rzepiennik Strzyżewski)
W tytule przelewu prosimy napisać: „II Bieg Na Brzankę + (Imię i nazwisko zawodnika)”

Prosimy nie dokonywać wpłat, jeżeli nie udało się zapisać poprzez formularz zapisów pod numerem <=100. Lista zamknie się na numerze 130, ale 101-130 to lista rezerwowych.
Weryfikację wpłat prowadzimy raz na tydzień.
Zawodnicy, którzy dokonali wpłaty, a na liście startowej nie ma potwierdzenia, proszeni są o przesłanie dowodu wpłaty przez e-mail.
W przypadku rezygnacji lub w innych sprawach związanych w biegiem prosimy o kontakt na e-mail:
biegnabrzanke@gmail.com