IV Bieg na Brzankę 2018


Bieg odbędzie się 10 czerwca 2018 (niedziela).

Strona zapisów w menu z lewej.

Regulamin biegu 2018
Opis trasy ze zdjęciami i mapką (pdf 8 MB)
Mapa Pasma Brzanki na telefon aplikacja TrekBuddy
Oświadczenie rodzica zawodnika niepełnoletniego (PDF 54 kB)
Oświadczenie zawodnika (PDF 54 kB)

Wypełniając formularz rejestracyjny deklarujemy podpisanie następującego oświadczenia podczas odbioru numeru startowego.

Oświadczam, że:
- Zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jestem zdolny/a do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Organizatora zawodów.
- Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
- Podane dane są prawdziwe i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

Zapraszamy do rejestracji. Przypominamy, że mamy tylko 100 miejsc (90 +10 pula organizatora). Decyduje kolejność wypełnionych na stronie i opłaconych zgłoszeń.

Opłata rejestracyjna 20 zł pierwszy termin 40 zł drugi termin (nie podlega zwrotowi). Innych opłat nie przewidujemy.
Numer rachunku: 11 8589 0006 0120 0280 1124 0002
W tytule przelewu prosimy napisać: „IVBieg Na Brzankę + (Imię i nazwisko zawodnika)”

Prosimy nie dokonywać wpłat, jeżeli nie udało się zapisać poprzez formularz zapisów pod numerem <=100. Lista zamknie się na numerze 130, ale 101-130 to lista rezerwowych.
Weryfikację wpłat prowadzimy raz na tydzień.
Zawodnicy, którzy dokonali wpłaty, a na liście startowej nie ma potwierdzenia, proszeni są o przesłanie dowodu wpłaty przez e-mail.
W przypadku rezygnacji lub w innych sprawach związanych w biegiem prosimy o kontakt na e-mail:
biegnabrzanke@gmail.com