V Bieg na Brzankę 2019


Bieg odbył się 9 czerwca 2019 (niedziela).

Strona zapisów będzie dostępna w menu z lewej kwiecień 2020. O terminie poinformujemy na: https://gckrzepiennik.pl/
Opis trasy ze zdjęciami i mapką (pdf 8 MB)

Regulamin (PDF)

Oświadczenie zawodnika(PDF)

Oświadczenie rodzica zawodnika niepełnoletniego(PDF)

Trasa - zapis śladu GPX (prawy klik: Zapisz jako...)

Wypełniając formularz rejestracyjny deklarujemy podpisanie następującego oświadczenia podczas odbioru numeru startowego.

Oświadczam, że:
- Zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jestem zdolny/a do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Organizatora zawodów.
- Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
- Podane dane są prawdziwe i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

Zapraszamy do rejestracji. Przypominamy, że mamy tylko 100 miejsc (95 +5 pula organizatora). Decyduje kolejność wypełnionych na stronie i opłaconych zgłoszeń.

Opłata rejestracyjna 20 zł pierwszy termin 40 zł drugi termin (nie podlega zwrotowi). Innych opłat nie przewidujemy.
Numer rachunku: 11 8589 0006 0120 0280 1124 0002
W tytule przelewu prosimy napisać: „V Bieg Na Brzankę + (Imię i nazwisko zawodnika)”

Zawodnicy, którzy dokonali wpłaty, a na liście startowej nie ma potwierdzenia, proszeni są o przesłanie dowodu wpłaty przez e-mail.
W przypadku rezygnacji lub w innych sprawach związanych w biegiem prosimy o kontakt na e-mail:
biegnabrzanke@gmail.com